Üyelik Sözleşmesi

 

1. Hizmetlerin Tanımı LastikTR.com; sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında bilgi hizmetleri sunar.

 

2. www.LastikTR.com isimli web sitesi ve de işbu web sitesi üzerindeki hizmet sistemi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı, Ekşioğlu Mahallesi Atabey Caddesi No:26/A ÇEKMEKÖY/ İSTANBUL adresli 3 ÇINAR DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (Sözleşmede 3 ÇINAR DANIŞMANLIK olarak anılacaktır.) tarafından işletilmektedir.

 

3. 3 ÇINAR DANIŞMANLIK şirketinin Kullanım Şartları sitemize kayıt olarak kabul edilmiş sayılır. Bu durumda tarafımızdan -3 ÇINAR DANIŞMANLIK tarafından- verilen hizmetlerden yararlanarak, işbu Kullanım Şartlarını onayladığınızı kabul etmiş olursunuz. İşbu Kullanım Şartları her zaman www.LastikTR.com adresinden çağırılabilir, basılabilir ve yerel olarak hafızaya kaydedilebilir. 

 

4. LastikTR.com üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi LastikTR.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur. "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. LastikTR.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Şifresini üst üste 5 kez yanlış giren kullanıcının siteye girişi geçici bir sure engellenir. Şifresini unutan kullanıcı “şifremi unuttum” bölümüne tıklayarak şifresi üye olduğu mail adresine yollanır. Kullanıcının LastikTR.com üyeliği gerektiren sayfalara bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

 

5. Üye; LastikTR.com servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, LastikTR.com web sayfalarını kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, LastikTR.com ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve LastikTR.com 'in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,LastikTR.com ortamında site geneline zarar verecek veya LastikTR.com ’i başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,LastikTR.com ’da sunulan hizmetlere LastikTR.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda LastikTR.com' in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye verilerinin LastikTR.com ’in ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü LastikTR.com 'in sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, LastikTR.com sayfalarını kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, sayfaların kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı LastikTR.com 'ten tazminat talep etmemeyi, LastikTR.com' ten izin almadan LastikTR.com sayfalarını ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, LastikTR.com' in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirdeLastikTR.com 'in gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi sistem dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını, Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, Kabul ve taahhüt etmiştir.

 

6. LastikTR.com' e Verilen Yetkiler 

LastikTR.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı LastikTR.com 'in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

7. LastikTR.com, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar. 

 

8. LastikTR.com üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir. Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda, üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edebilir. 

 

9. LastikTR.com üyelerin sayfalardan yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı LastikTR.com sorumlu tutulmayacaktır. 

 

10. LastikTR.com kendi ürettiği ve/veya dış ardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. LastikTR.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde LastikTR.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, LastikTR.com' den telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir. 

 

11. LastikTR.com, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. LastikTR.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden LastikTR.com' in sorumlu olmadığını kabul eder. 

 

12. LastikTR.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman http://www.LastikTR.com/uyelik-sozlesmesi adresinde bulabilir ve okuyabilirler. 

 

13. LastikTR.com kayıtlarının geçerliliği Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda LastikTR.com'in bilgisayar kayıtlarının HU MK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten LastikTR.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

14. Uygulanacak Hükümler Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vs.) uygulanacaktır. 

 

15. LastikTR.com hizmetlerin telif ve diğer haklarını ve aynı zamanda yayınlanan içeriklerin, bilgilerin, resimlerin, videoların ve veri bankalarının bilumum telif haklarını ve diğer hakları (bundan böyle "Korunan Mülkiyet") saklı tutarlar. 3 ÇINAR DANIŞMANLIK’dan önceden yazılı onay almaksızın Korunan Mülkiyette bir değişiklik yapılması, çoğaltılması, yayınlanması, üçüncü şahıslara iletilmesi ve/veya farklı bir şekilde kullanılması, kesinlikle yasaktır. Herhangi bir elektronik imkan ile 3 ÇINAR DANIŞMANLIK 'in yazılı izni alınmaksızın www.LastikTR.com sitesinden alınan belge, bilgi ve görseller üzerinde 3 ÇINAR DANIŞMANLIK’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi, bunları kullananlar hakkında 3 ÇINAR DANIŞMANLIK’ın her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkı saklıdır. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, ve www.LastikTR.com üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

 

16. LastikTR.com yerinde hizmetler dahil olmak üzere, sitesinde yayınlamış olduğu hizmet paketlerinin içinde yer alan her hangi bir hizmet veya hizmetleri dış kaynaklı bir firma veya personel kullanarak yerine getirebilir. 

 

17. LastikTR, dönemsel takip ettiği raporlama ve yönetim hizmetleri arasında üyenin farklı bir nedenle cezai duruma maruz kalmasından dolayı maddi ve manevi sorumlu tutulamaz.

 

18. Üye hizmet alacağı tüm takip ve raporlama gereken ihtiyaçlarını üyelik sayfasındaki üye bilgileri kısmına eksiksiz girmek zorundadır. Üyenin yanlış giriş yaptığı bir bilginin raporlama ve takibinde yanlışlık olursa tüm sorumluluk üyeye aittir. 

 

19. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

 

20. Fesih; LastikTR.com dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu sözleşme ile birlikte web sayfasını kullanan ziyaretçiler web sayfasında ilan edilen “Gizlilik Bildirimi” ve “Yasal Uyarı” yazılarını okuduğunu kabul eder. 

 

İşbu Sözleşme Üyelerimiz tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.