3 ÇINAR DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
MÜŞTERİLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİA. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak 3 Çınar Danışmanlık Limited Şirketi (“3 ÇINAR” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizler için önemli olup, korunması için özen göstermekteyiz. 3 Çınar olarak, kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak işlemekte ve muhafaza etmekteyiz.
 
B. İşlenen Kişisel Veriler
Aşağıda belirtilen Kişisel Veri Toplamanın Yöntemlerinden biri ile Şirketimizle temas etmeniz halinde işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
 

Kişisel Veri Kategorileri

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Lokasyon Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Finansal Bilgiler

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Pazarlama Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 
Banka bilgisi, banka kartı veya kredi kartı numarası, son kullanım tarihi ve CVV kodu gibi kredi kartı bilgileriniz satış sırasında işlenmekte ise de bu veriler 3 Çınar tarafından saklanmamaktadır. 3 Çınar tarafından ilgili mevzuata uygun olarak satış kayıtlarının saklanması, iade ve değişim gibi satış işleminize ilişkin taleplerin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla sınırlı finansal bilgileriniz (ör: kart numaranızın son 4 hanesi, banka bilgisi, IBAN numarası) işlenmektedir.
 
Çerezler: Sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilere, Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.
 
C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesinde belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.
 
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 
Amaçlar

 • Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin internet sitemiz üzerinden tarafınıza sunulması ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi,
 • Finansal ve satış kayıtlarının takibi ile ilgili işlemlerin ve taleplerin yönetimi,
 • Satış kayıtlarının saklanması,
 • İade ve değişim gibi satış işleminize ilişkin taleplerin yerine getirilebilmesi,
 • İade işlemlerinde müşterilerimize para iadesi gerçekleştirilmesi,
 • Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişleri, sipariş ve teslimat süreçlerini yürütülmesi, tamamlanması ve müşterilerimizle ilgili iletişimin sağlanması,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin ve garanti süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • İade ve değişim işlemlerinde müşterilerimize özel avantaj ve kolaylıkların sağlanması,
 • Üyelik hesabının kapatılması/silinmesi işlemlerinde müşterilerimize para iadesi gerçekleştirilmesi,
 • 3 Çınar tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, iş stratejilerinin planlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Üyelik oluşturmanız halinde; site üzerinden üyelik hesaplarının oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
 • Üyelik oluşturmanız halinde; site üzerinden alışveriş yapmak ve/veya Şirketimiz tarafından sunulan kampanyalardan ve sair menfaatlerden faydalanmanızın sağlanması için gerekli olması halinde yaşınızın doğrulanması,
 • Sipariş süreçlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin teslimat durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, talep halinde güncel ürün stok bilgilerine ilişkin iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Site üzerinden yorum ekleme imkanının sağlanması, yorumlarınızın yayınlanması ve yorumlarınızın yayınlandığına ya da yayınlanmadığına ilişkin bilgilendirmenin yapılması,
 • Site güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması, bilgi güvenliği açısından güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
 • Talep ve şikayetlerinizin çözüme kavuşturulması ve tekrar yaşanmaması için gerekli tüm araştırma, geliştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri kazanım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • 3 Çınar tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında iş ilişkisi içerisine girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, bu kapsamda ilgili aktiviteye katılım koşullarının sağlanıp sağlanmadığının kontrolü,
 • Şirketin bölünmesi ya da tamamının veya bir kısmının başka bir firmaya devredilmesi halinde söz konusu hukuki işlemlerden doğan sonuçların temini,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması.

 
Açık rızanızı vermeniz halinde,

 • Sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması,

 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Pazarlama Bilgileri

 • Site, mobil uygulama veya mağazalarımızdaki alışveriş tercihlerinizin (ziyaretler, siparişler vb.) analiz edilmesi,

 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri

 • Müşteri memnuniyetine yönelik anket, araştırma ve analiz çalışmalarının yapılması,

 

 
 
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Pazarlama Bilgileri

 

 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak koleksiyon tanıtımları, kataloglar, etkinlikler, tanıtımlar, bültenler, indirimler, kazanılan puanlar, hediye çekleri, kulüp üyelikleri, kampanyalar ve promosyonlara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin ve ticari elektronik ileti gönderimlerinin gerçekleştirilmesi.

 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Pazarlama Bilgileri


D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aşağıda belirtilen taraflara aktarılabilecektir:

 • Meşru menfaatlerimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz tedarikçi firmalar (kargo, çağrı merkezi, araştırma firmaları, reklam ajansları vb.) ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara (altyapı, veri tabanı yönetimi vb. hizmet sağlayıcılar),
 • Şirketin bölünmesi ya da tamamının veya bir kısmının başka bir firmaya devredilmesi halinde söz konusu hukuki işlemlerden doğan sonuçların temini amacıyla Şirket’e ait ilgili değerlerin intikal edeceği firmaya,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere ve
 • Açık rızanızı vermeniz halinde; kimlik ve iletişim verileriniz, satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, müşteri ilişkilerinin yönetimi ve dijital asistanlık hizmeti sunulması amaçlarıyla yurt dışından mukim tedarikçi WhatsApp LLC’ye.

E. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; 3 Çınar tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, elektronik ortamda çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, iletişim uygulamaları, üyelik ve satış formları gibi çevrimiçi formlar ve yorum alanları yöntemleriyle sözlü ya da yazılı olarak toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle 3 Çınar tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin internet sitemiz üzerinden tarafınıza sunulması ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi,
 • Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişleri, sipariş ve teslimat süreçlerini yürütülmesi, tamamlanması ve müşterilerimizle ilgili iletişimin sağlanması,
 • İade ve değişim gibi satış işleminize ilişkin taleplerin yerine getirilebilmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin ve garanti süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Üyelik oluşturmanız halinde; sitemiz üzerinden üyelik hesaplarının oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
 • Üyelik oluşturmanız halinde; sitemiz üzerinden alışveriş yapmak ve/veya Şirketimiz tarafından sunulan kampanyalardan ve sair menfaatlerden faydalanmanızın sağlanması için gerekli olması halinde yaşınızın doğrulanması,
 • Sipariş süreçlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin teslimat durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, talep halinde güncel ürün stok bilgilerine ilişkin iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Satış kayıtlarının saklanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile müşteri ilişkilerinin yönetimi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Finansal ve satış kayıtlarının takibi ile ilgili işlemlerin ve taleplerin yönetimi,
 • İade ve değişim işlemlerinde müşterilerimize özel avantaj ve kolaylıkların sağlanması,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satış kayıtlarının saklanması,
 • 3 Çınar tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, iş stratejilerinin planlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sitemiz güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması, bilgi güvenliği açısından güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Sitemiz üzerinden yorum ekleme imkanının sağlanması, yorumlarınızın yayınlanması ve yorumlarınızın yayınlandığına ya da yayınlanmadığına ilişkin bilgilendirmenin yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri kazanım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • 3 Çınar tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında iş ilişkisi içerisine girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Talep ve şikayetlerinizin çözüme kavuşturulması ve tekrar yaşanmaması için gerekli tüm araştırma, geliştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesi, bu kapsamda ilgili aktiviteye katılım koşullarının sağlanıp sağlanmadığının kontrolü,
 • Şirketin bölünmesi ya da tamamının veya bir kısmının başka bir firmaya devredilmesi halinde söz konusu hukuki işlemlerden doğan sonuçların temini.

Açık rızanızın varlığı halinde ise, açık rızanıza dayalı olarak;

 • Sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması,
 • Sitemizdeki alışveriş tercihlerinizin (ziyaretler, siparişler vb.) analiz edilmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anket, araştırma ve analiz çalışmalarının yapılması,
 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak koleksiyon tanıtımları, kataloglar, etkinlikler, tanıtımlar, bültenler, indirimler, kazanılan puanlar, hediye çekleri, kulüp üyelikleri, kampanyalar ve promosyonlara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin ve ticari elektronik ileti gönderimlerinin gerçekleştirilmesi.

F. İlgili Kişilerin Kanun kapsamında Hakları Nelerdir?
Bu kapsamda ilgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarına aşağıda sayılan haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizi işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvurunuzu; ilgili Başvuru formunu doldurarak; ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, formun ıslak imzalı bir kopyasının elden veya noter aracılığıyla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile, “Güngören Mah. Turgut Özal Cad. F Blok No: 64/1 - 8 Çekmeköy / İSTANBUL” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını
[email protected] mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde Şirketimiz tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
3 Çınar Danışmanlık Limited Şirketi

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.